จุลินทรีย์ Bio100 ได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต
Green World ….. with BIO100 PRODUCTS

จุลินทรีย์ไบโอร้อย

จุลินทรีย์ Bio100 ได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะ เป็นกับมนุษย์ พืช และสัตว์ต่างๆ ไม่ว่าจะแป็นสัตว์บกสัตว์น้ำ โดยมีผลทดสอบจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากจำหน่ายจุลินทรีย์แล้ว เรายังรับให้คำปรึษาการจัดการน้ำเสียสำหรับโรงงานอุสาหกรรมและอาคารสูง รวมทั้งช่วยประสานงานจัดหาผลิตภัณฑ์เสริมเพื่อช่วยตอบโจทย์งานระบบบำบัดน้ำแบบครบวงจร (One-Stop Solution) ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมในด้านอื่นๆ

โพลีเมอร์อุ้มน้ำ SAP

เรายังเป็นผู้จัดจำหน่ายสารอุ้มน้ำ Bio100h2o ผลิตภัณฑ์อีกตัวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยในการใช้งานกับพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอก และไม้ยืนต้นทุกชนิด สำหรับเป็นบ่อเก็บน้ำสำรองใต้ดิน ช่วยดูแลให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและต่อเนื่อง แม้ในหน้าแล้งหรือมีน้ำน้อย