ภาวะโรคร้อนดีขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอ

คำพูดที่ว่า **เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว** หรือ _THE BUTTERFLY EFFECT_ ที่เราได้ยินกันออกบ่อยๆ ดูจะเป็นศัพท์แสงที่เราใช้กันบ่อย แต่ก็ไม่ได้นึกถึงความหมายหรือนัยยะในเชิงลึกกันมากนัก โดยเฉพาะในแง่มุมที่ว่าการกระทำบางสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อย และไม่สลักสำคัญ แต่สามารถส่งผลลัพย์มหาศาล

มันเป็นความจริงอย่างที่สุด ได้รับการยืนยันจากงานวิจัยพและรายงานมากมายหลายพันชิ้น ว่าทุกชีวิตบนโลกใบนี้ สิ่งมีชีวิตทุกสายพันธ์ไม่ว่าจะเล็กจิ๋วหรือใหญ่ยักษ์ ต่างมีความเชื่อมโยงถึงกัน ดำรงค์อยู่ได้จากการสมประโยชน์ของกันและกัน โยงใยเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นดิน น้ำ อากาศ ป่าเขา ทะเล มหาสมุทร

แต่ที่สำคัญกว่านั้น มนุษย์เรากลับเป็นเผ่าพันธ์หนึ่งเดียว ที่เป็นตัวการสร้างผลกระทบที่รุนแรงที่สุด เรานำทรัพยากรโลกมาใช้สร้างอาคารบ้านเรือน ผลิตเครื่องจักรกล อุปกรณ์อีเลคดทรนิคส์ สมองกลคอมพิวเตอร์ สิ่งอำนวยความสะดวก ตอบสนองบริโภคนิยม และใช้แบบไม่บันยะบันยังต่อเนื่องกันมายาวนานตั้งแต่ Industrial Revolution 1.0 (การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรก) เมื่อกว่า 260 ปีที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ก็คงเป็นที่รับรู้โดยทั่ว ทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลาย แหล่งน้ำธรรชาติ ทรัพยากรในแม่น้ำ ทะเลและมหาสมุทร สินแร่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งใต้ดิน ชีวิตสัตว์ ทั้งสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ำ หรือแม้กระทั่งเห็ดรา จุลินทรีย์ที่อยุ่ในธรรมชาติ ต่างลดจำนวนลงหรือสูญพันธ์ไปตลอดกาล